دست‌نوشته‌ها

نوشته‌های محمّد مهدی نادری

دست‌نوشته‌ها

نوشته‌های محمّد مهدی نادری

۱ مطلب با موضوع «ذهن‌نوشته» ثبت شده است

یادداشت؛ نوآوری در علم

شنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۰ ب.ظ

شکی نیست که نوآوری در علم باید باشد لکن تا وضعیت فعلی علم  -که قبل از نوآوری موجود هست- خوب بررسی، تحلیل، فهم و تببین نشود، نوآوری‌ای که شده جایگاه خود را پیدا نمی‌کند و ذبح می‌شود.

گرچه ایده‌هایی در نوآوری و پیشبرد علمی داری اما این‌ها نباید آنقدر تو را به خودشان مشغول سازند که تو از تحصیل اولیه و وضع موجود آن علم بازبمانی. این را باید مد نظر داشته باشی که برای اینکه نوآوریت خوب گل کند و خوب به نتیجه برسد باید ابتدا مبنا و پایه آن را خوب بشناسی تا بعدا در نوآوری هم خودت بفهمی و هم بتوانی به بقیه بفهمانی که چه چیزی را می‌خواهی تغییر دهی و سر چه کسی را می‌خواهی بتراشی.

و البته این را هم بدان که ایده‌های بکر در اولین دوره‌های تحصیل یک علم بهتر به ذهن انسان می‌رسد و تو باید این‌ها را یادداشت کنی... می‌دانم و خودت هم می‌دانی که خیلی از اینن ایده‌ها ضعیف هستند اما بدان که بین صدتای این ضعیف‌ها چند ایده قوی و بکر پیدا می‌شود که اگر یادداشت نکنی از بین می‌رود و بدان که بین این ایده‌ها ممکن است ایده‌ای موجود باشد که خدا فقط آن را به تو روزی کرده باشد که اگر این چنین باشد تو می‌توانی ابوابی در آن علم بگشایی و مجاهلی را کشف کنی که تا به حال هیچ‌کس حتی بزرگترین علمای آن علم هم به آن دست نیافتند پس ببین بی‌توجهی به این رزق‌ها چه خسرانی دارد...

اما اینکه چرا در دوره‌های اول تحصیل یک علم این ایده‌ها بیشتر است به این خاطر است که ذهن تو هنوز در بند مذاق و قواعدی که علمای آن علم آن‌ها را رعایت کرده و به نتایجی رسیده‌اند نیست، پس می‌توانید با تبعیت نکردن از آن مذاق و قواعد، پا به جاهایی بگذارد که تا به حال کسی آن جا نرفته اما وقتی مدتی استدلال‌ها و مذاق آن علما را دیدی و به همان شکل درآمدی دیگر واضح است که همانجا می‌روی که آن‌ها رفتند.

آری؛ نباید از تشکیک در مبادی و ارائه مبدأ بهتر ترسید.

نوآوری اگر در مبادی باشد آن‌گاه کل مسائلی که روی آن مبدأ بنا شده بودند نو می‌شوند و الا اگر تو در در یکی از آن مسائل نوآوری کنی فقط همان نو می‌شود؛ ما نوآوری در یک مسئله را نفی نمی‌کنیم اما تغییر یک مبنا و مبدأ موجود یا پایه‌ریزی مبنایی جدید نتایج و استفاده و بهره‌وری بیشتری دارد.